Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Thương mại điện tử

Bạn chỉ cần tập trung vào việc bạn làm tốt nhất – phát triển doanh nghiệp và mang đến sản phẩm tuyệt vời – trong khi chúng tôi đảm nhận công việc nhà kho cho bạn.

Fulfillment – Dịch vụ hoàn thành đơn hàng là xu hướng trong E-commerce giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực, chi phí vận hành kho và vận chuyển hàng hoá, giúp doanh nghiệp của bạn tập trung phát triển kinh doanh, cải thiện dịch vụ khách hàng.

  Our features

  Sức mạnh Công nghệ

  Theo dõi đơn hàng

  Truy cập khả năng hiển thị đầy đủ và theo dõi trạng thái của tất cả các đơn đặt hàng trên một hệ thống tập trung.

  Quản lý đơn đặt hàng

  Quản lý, cập nhật, tạo và hủy đơn đặt hàng trên hệ thống tập trung.

  Quản lý sản phẩm

  Quản lý danh mục sản phẩm hoàn chỉnh của bạn; thêm và cập nhật các mặt hàng và sản phẩm.

  Đồng bộ với nhà kho

  Hợp lý hóa các hoạt động của bạn và đảm bảo theo dõi và thực hiện đơn hàng chính xác, tất cả đều từ một hệ thống tập trung.

  Quản lý kho linh hoạt

  FIFO, FEFO và LIFO để đảm bảo luân chuyển hàng tồn kho tối ưu, giảm thiểu lãng phí và duy trì độ tươi của sản phẩm một cách dễ dàng.

  Quản lý báo cáo

  Dễ dàng đưa ra quyết định với số liệu thật. Dễ dàng xuất dữ liệu chuỗi cung ứng của bạn với các bản tải xuống theo yêu cầu và báo cáo theo lịch trình.

  Bắt đầu với SwiftOMS trong 3 bước

   
  Our happy partners

  Chúng tôi tự hào là đối tác Fulfillment hiện tại giúp phát triển hơn 50+ thương hiệu trên khắp Việt Nam!

  Nhận tư vấn