Video Tracking for Ecom Sellers
 • Kiểm soát quy trình đóng gói của nhân viên
 • Đáp ứng tiêu chuẩn sàn TMĐT
 • Cung cấp bằng chứng khi có khiếu nại từ khách hàng  Xác nhận chính xác theo thời gian đóng gói

  Lưu trữ Video đóng gói trên Cloud không giới hạn dung lượng

  Truy xuất dữ liệu nhanh chóng

  Hỗ trợ và hướng dẫn cài đặt

  Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

  Tham gia mạng lưới nhà bán, nhà kho SwiftHub

  Dễ dàng quản lý và kiểm soát khâu đóng gói cùng giải pháp Packing Capture của SwiftHub!

  Bảng giá

  Dễ dàng cài đặt

  Cài đặt và sử dụng dễ dàng với các thiết bị di động, không tốn nhiều chi phí đầu tư

  • Máy bắn barcode cầm tay
  • Laptop / máy tính
  • Webcam vi tính cơ bản

  Dễ dàng sử dụng

  Hệ thống tập trung khâu quản lý đóng gói và cung cấp bằng chứng đóng gói đến khách hàng và sàn TMĐT.

  • Bắn quét mã khi đóng gói và hoàn thành
  • Trích xuất dữ liệu nhanh chóng bằng công cụ tìm kiếm
  • Mỗi đơn hàng mỗi video đóng gói riêng biệt

  Tiết kiệm chi phí

  • Không đầu tư nhiều hệ thống và thiết bị
  • Dữ liệu được lưu trên Cloud
  • Mua gói theo đúng nhu cầu sử dụng

  Bạn đã sẵn sàng cải thiện quy trình đóng gói cùng SwiftHub?

  E-Commerce

  Time-Saving Automation for E-commerce Brands with SwiftHub

  In the ever-evolving landscape of E-commerce, efficiency is paramount for success. While human expertise is [...]

  E-Commerce

  Choosing Your Path: Ecommerce Store or Marketplace?

  In the vibrant landscape of Vietnam’s ecommerce industry, businesses are presented with a myriad of [...]

  Blog Supply Chain

  Unveiling 6 Transformative Logistics Trends in 2024 for Supply Chain Excellence

  In this blog post, we are looking towards the future supply chain landscape of 2024, [...]

  E-Commerce

  How Small Ecommerce Brands Thrive Against Giants in Vietnam’s Market with SwiftHub

  In Vietnam’s competitive ecommerce arena, small brands equipped with the right strategies and a reliable [...]

  Careers

  2 Senior .NET Developers (C#, ASP.Net, SQL)

  Company Overview SwiftHub is a dynamic and rapidly growing fulfillment service company, revolutionizing the way [...]

  E-Commerce

  Unraveling the World of Omnichannel Fulfillment Services with SwiftHub

  In the dynamic realm of e-commerce, terms like omnichannel and multichannel are often tossed around, [...]

  E-Commerce Fulfillment

  Navigating the Holiday Rush: Overcoming Inventory Challenges with SwiftHub’s Solution

  The Holiday season is upon us, and for ecommerce stores, managing inventory becomes a crucial [...]

  E-Commerce

  SwiftHub’s Guide: Navigating the Holiday Season with 12 Mistakes to Avoid

  The holiday season is rapidly approaching, and for e-commerce businesses, it’s a critical time of [...]