Category Archives: Learn

Tuyển dụng: Nhân viên đóng gói kho Fulfillment

NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI KHO DỊCH VỤ FULFILLMENT Đóng gói hàng hóa theo đơn hàng đã được duyệt từ trưởng kho, đảm bảo dịch vụ trong thời gian nhanh nhất, chất lượng hàng hóa được đóng gói đảm bảo yêu cầu về đặc tính & chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng để […]