Giá dịch vụ Hoàn tất đơn hàng

e-Commerce Fulfillment

Giá dịch vụ Lưu kho

Nhiều không gian và diện tích linh hoạt trong hệ thống lưu trữ của nhà kho SwiftHub.

Chúng tôi nhận lưu trữ bất kỳ số lượng, diện tích sản phẩm và thực hiện tất cả dịch vụ tiêu chuẩn Fulfillment cho hàng hóa của bạn.

Kích thước Bin 30x40x30 cm
Chi phí xuất / nhập kho FREE

Bạn có yêu cầu đặc biệt ?

Hãy điền vào biểu mẫu; Chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ ngay lập tức và báo giá dịch vụ theo đúng nhu cầu của bạn!